Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Justyny Kapral-Piotrowskiej

  • Miejsce
    Sala 151B

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zawiadamiają, że w dniu 27 stycznia 2021 r. o godz. 9.00 w sali 151B w gmachu Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS przy ul. Akademickiej 19 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

mgr Justyny Kapral-Piotrowskiej – asystenta w Katedrze Anatomii Funkcjonalnej i Cytobiologii UMCS w Lublinie

Temat pracy: Interakcje pochodnej kwercetyny – lenzozydu Aβ z błonami i ich korelacje z biologicznymi efektami na komórki

Promotor: dr hab. Bożena Pawlikowska-Pawlęga, prof. UMCS

Recenzenci:   dr hab. Justyna Widomska, prof. UM – Katedra i Zakład Biofizyki, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr hab. Agata Wawrzyniak, prof. UR – Katedra Nauk Morfologicznych, Instytut Nauk Medycznych, Kolegium  Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Elektroniczna wersja rozprawy doktorskiej udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS, w Oddziale Informacji Naukowej ul. I. Radziszewskiego 11 w Lublinie.

 

UWAGA! Udział w publicznej obronie pracy doktorskiej mgr Justyny Kapral-Piotrowskiej możliwy jest jedynie online. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o sprawdzanie strony internetowej Wydziału (zakładka „Nadchodzące wydarzenia”), gdzie będzie zamieszczony bezpośredni link do obrony, której przebieg będzie można śledzić za pomocą aplikacji Teams lub nowej przeglądarki Microsoft Edge. Ewentualne pytania prosimy kierować do mgr. inż. Rafała Sosińskiego (tel. 81 537 59 86).

    Data dodania
    22 grudnia 2020