Jednostki podrzędne

JEDNOSTKI PODRZĘDNE

1. KATEDRA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ I NEUROPSYCHOLOGII - dr hab. Ewa Szepietowska profesor uczelni

2. KATEDRA PSYCHOLOGII EMOCJI I OSOBOWOŚCI - prof. dr hab. Barbara Gawda

3. KATEDRA PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ - dr hab. Wojciech Cwalina profesor uczelni

4. KATEDRA PSYCHOLOGII EDUKACYJNEJ I DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ - prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis