Higiena i ergonomia pracy

Wykład w wymiarze 2 godzin w semestrze, przeznaczony dla studentów 1. roku kierunków Fizyka i Fizyka Techniczna. Ma on charakter informacyjny. Jego celem jest zasygnalizowane zakresu zagadnień objętych terminem bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ogólna informacja na temat obszaru zagadnień będących przedmiotem zainteresowania ergonomii. Zakres tematyczny obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony pracy (OP).

  2. Zapoznanie z organizacją systemu OP w Polsce.

  3. Informacja na temat prawnych podstaw OP.

  4. Ergonomia – definicja, znaczenie ergonomii dla zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, wybrane zagadnienia.

  5. Ogólna informacja na temat materialnych czynników środowiska pracy i życia, wpływających na bezpieczeństwo i higienę pracy – klasyfikacja.