Objęcie Patronatem Szkoły Podstawowej "Mały Europejczyk"

28.02.2014