Fotorelacja z wizyty uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tarnogrodzie

13.11.2017