Działania transgresyjne przy udziale studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS

Badania w działaniu to studia nad społeczną sytuacją, w której znajduje się badacz, z zamiarem jej ulepszenia; ukierunkowane na poprawę jakości działania w jej obrębie. Cechą takich badań winno być to, że zostawiają po sobie zmiany w środowisku, w którym je przeprowadzono.

Grupa studentów II roku I stopnia Pedagogiki Specjalnej pod kierunkiem dr Anny Prokopiak, przy współpracy pani Elizy Pielacha, dyrektor DPS, prowadziła od października do grudnia 2016 roku taki właśnie projekt badawczy - „Dom pomocy społecznej jako obszar procesów i działań transgresyjnych”. Badania w działaniu prowadzone na terenie domu pomocy społecznej były niezwykle trudne dla samych studentów, ale również pracowników tego domu. Od studentów - badaczy wymagały szczególnej wrażliwości, od pracowników - otwarcia na zmiany i chęci sprawdzenia zaproponowanych przez studentów zmian. Proponowane zmiany wydawały się niewielkie, ale zwykle stawały się rewolucyjnymi dla funkcjonowania domu od wielu lat w niezmieniony sposób. Podczas kolejnych spotkań, rozmów, zwyczajnego przebywania ze sobą okazywało się, że sposób rozdzielania posiłków, zwyczajny dostęp do wody pitnej, wyjęcie pięknych pomocy z ukrycia wpływa na poprawę jakości życia i staje się działaniami transgresyjnymi.

    Aktualności

    Data dodania
    31 stycznia 2017