Doradca ds. optymalizacji warunków kształcenia w zakresie funkcjonowania słuchowego oraz funkcjonowania psychicznego

Dr Małgorzata Gulip - doradca ds. optymalizacji warunków kształcenia w zakresie funkcjonowania słuchowego oraz funkcjonowania psychicznego

Adiunkt w Katedrze Psychopedagogiki Specjalnej i Socjopedagogiki Specjalnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie, nauczyciel akademicki, pedagog specjalny, psycholog, psychoterapeuta, logopeda. Autor cyklu szkoleń dla kadry akademickiej z zakresu organizacji procesu kształcenia studentów z uszkodzeniami słuchu, także metod aktywizujących w kształceniu zdalnym. Aktualna tematyka badawcza dotyczy następujących obszarów: języka dziecka z uszkodzonym słuchem, programowania języka dziecka, funkcjonalnej spektroskopii w bliskiej podczerwieni w ocenie kompetencji językowej dziecka z uszkodzonym słuchem, godności w percepcji osób z chorobą przewlekłą, organizacji procesu kształcenia uczniów z uszkodzeniami słuchu w środowisku włączającym – koncepcja projektowania uniwersalnego dla edukacji. Obszar prowadzonych zajęć dydaktycznych obejmuje zagadnienia związane z diagnostyką psychopedagogiczną, diagnostyką w pedagogice specjalnej, psychologią rehabilitacji dzieci i młodzieży, neuropsychologią deficytów rozwojowych spektrum autyzmu, podstaw logopedii, edukacji i rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością sensoryczną (w tym z uszkodzeniami słuchu), metodyki edukacji dzieci z uszkodzeniami słuchu z elementami terapii pedagogicznej na poszczególnych etapach edukacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Udziela wsparcia psychologicznego i pedagogicznego studentom, doktorantom i pracownikom UMCS w ramach Punktu Wsparcia i Psychoedukacji SENSUM.

W ramach OPTIMUM zajmuje się doradztwem edukacyjnym dla pracowników uczelni na rzecz studentów z niepełnosprawnością w zakresie funkcjonowania słuchowego, językowego i psychicznego.

Kontakt:

Konsultacje on-line na Wirtualnym Kampusie  lub bezpośrednie po wcześniejszym kontakcie mailowym: malgorzata.gulip@umcs.pl (w temacie wiadomości proszę wpisać OPTIMUM).