Doradca ds. optymalizacji warunków kształcenia w zakresie funcjonowania psychicznego

Dr hab. Katarzyna Klimkowska, prof. uczelni - doradca ds. optymalizacji warunków kształcenia w zakresie funkcjonowania psychicznego

Pracuje w Katedrze Teorii Wychowania, w Instytucie Pedagogiki UMCS. Pedagog-andragog, coach pracujący w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach [PSR, TSR] (Solution-Focused Approach, Solution-Focused Therapy), trener, szkoleniowiec, psychoprofilaktyk. Od 2006 r. specjalizuje się w pracy rozwojowej z osobą dorosłą. W UMCS: udziela wsparcia studentom, pracownikom i doktorantom w ramach Punktu Wsparcia i Psychoedukacji SENSUM; prowadzi szkolenia dla pracowników: z kontaktu ze studentem w kryzysie, z kontaktu ze studentami i rodzicami studentów, ze specyfiki funkcjonowania studenta jako osoby dorosłej; ze wsparcia studenta w sesji w dobie pandemii. Prowadziła również superwizje kontaktu ze studentem dla pracowników. Kompetencje do pracy pomocowej i towarzyszenia dorosłym w rozwoju zdobyła poprzez ukończenie m. in.: szkoleń I i II stopnia Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (CTSR, Warszawa); Studium Poradnictwa Psychologicznego i Interwencji Kryzysowej (IPZ PTP, Warszawa); Podyplomowych Studiów w zakresie Coachingu (WSPiA, Lublin); Podyplomowego Kwalifikacyjnego Studium Psychoprofilaktyki (UMCS); Analiza transakcyjna (AJD, Częstochowa). Posiada również certyfikat VCC w zakresie coachingu.

W ramach OPTIMUM UMCS zajmuje się doradztwem edukacyjnych dla pracowników Uczelni: odnośnie do rozwiązań możliwych do wprowadzenia na zajęciach, na wydziale, w kontakcie ze studentem itp., które pomogą w funkcjonowaniu akademickim studentowi z problemami psychicznymi (depresją, zaburzeniami nastroju, chorobą psychiczną itp.). Zapraszamy w szczególności osoby, które mają pytania dotyczące kontaktu ze studentem, egzekwowania wymagań, komunikowania się na zajęciach i poza nimi lub jeśli ktoś ma poczucie, że zastosowane strategie w kontakcie ze studentem nie przynoszą oczekiwanych efektów lub jeśli trudno znaleźć rozwiązanie zaistniałej sytuacji.

Kontakt:

Spotkanie on-line na Wirtualnym Kampusie lub bezpośrednie, po wcześniejszym kontakcie mailowym: katarzyna.klimkowska@mail.umcs.pl – w tytule maila proszę wpisać OPTIMUM.