Doradca ds. optymalizacji warunków kształcenia studenta w zakresie funkcjonowania wzrokowego

Dr Dorota Chimicz - doradca ds. optymalizacji warunków kształcenia studenta w zakresie funkcjonowania wzrokowego

Adiunkt w Katedrze Psychopedagogiki Specjalnej i Socjopedagogiki Specjalnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie, tyflopedagog, oligofrenopedagog, nauczyciel akademicki, doświadczony terapeuta i nauczyciel dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, tutor szkolny.

Autor cyklu warsztatów przybliżających zagadnienia dotyczące niepełnosprawności wzrokowej uczniom ogólnodostępnych szkół podstawowych i średnich pt. „W świecie osób niewidomych i słabowidzących” oraz szkolenia dla kadry akademickiej pt. „Obszary wsparcia dydaktycznego studenta z niepełnosprawnością wzroku”.

Zainteresowania naukowe oscylują wokół psychopedagogicznych i socjopedagogicznych aspektów uwarunkowań, organizacji, przebiegu i efektywności edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami w edukacji włączającej, koncepcji projektowania uniwersalnego dla edukacji oraz wykorzystania technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w edukacji włączającej.

Obszar prowadzonych zajęć dydaktycznych obejmuje zagadnienia związane z diagnozą, usprawnianiem i funkcjonowaniem wzrokowym oraz orientacją i poruszaniem się w przestrzeni osób z  zaburzeniami widzenia.

W ramach OPTIMUM zajmuje się doradztwem dla pracowników Uczelni oraz studentów.

W przypadku pracowników (władze, pracownicy administracji, nauczyciele akademiccy) jest to pomoc:

  • w ustaleniu zakresu racjonalnych adaptacji studiów dla osób z dysfunkcją wzroku;
  • w zakresie dostosowania organizacji i właściwej realizacji procesu dydaktycznego studentów z dysfunkcją wzroku (tj. wypracowania odpowiednich do potrzeb strategii wsparcia edukacyjnego, w tym adaptacji materiałów dydaktycznych do potrzeb studenta z niepełnosprawnością wzroku, organizacji zajęć i adaptacji zaliczeń i egzaminów).

W przypadku studentów jest to:

  • analiza wpływu sytuacji zdrowotnej na proces studiowania (identyfikacja potrzeb w kontekście wypełniania obowiązków akademickich wynikających ze stanu zdrowia),
  • pomoc w ustaleniu zakresu racjonalnych adaptacji studiów,
  • konsultacje w zakresie dostosowania organizacji i właściwej realizacji procesu dydaktycznego, w tym warunków odbywania studiów do potrzeb wynikających z możliwości wzrokowych,
  • wsparcie w nawiązaniu współpracy z wykładowcami i/lub innymi pracownikami uczelni w celu dostosowania procesu kształcenia do potrzeb wynikających z kondycji zdrowotnej.

Kontakt:

Konsultacje (stacjonarne i online - Wirtualny Kampus - link) po wcześniejszym umówieniu mailowym - dorota.chimicz@mail.umcs.pl  - w tytule maila proszę wpisać OPTIMUM