Doradca ds. optymalizacji warunków kształcenia studenta ze spektrum autyzmu

Dr hab. Anna Prokopiak - Doradca ds. optymalizacji warunków kształcenia studenta ze spektrum autyzmu

Dr nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Psychopedagogiki Specjalnej i Socjopedagogiki Specjalnej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, nauczyciel akademicki, oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany, certyfikowany terapeuta metody ESDM, STAT, SACS, ADOS; współfundator i prezes zarządu Fundacji Alpha w Lublinie zajmującej się diagnozą, terapią i wsparciem środowiska osób ze spektrum autyzmu, autor cyklu szkoleń dla kadry akademickiej z zakresu projektowania uniwersalnego i dostosowania procesu edukacyjnego dla studentów ze spektrum autyzmu.

Aktualna tematyka badawcza:

  • badania przesiewowe w kierunku trudności komunikacyjnych i społecznych dzieci do drugiego roku życia,
  • potencjał rozwojowy osób ze spektrum autyzmu,
  • wsparcie środowiska wychowawczego osób ze spektrum autyzmu,
  • autonomia osób z niepełnosprawnością.

Obszar prowadzonych zajęć dydaktycznych obejmuje zagadnienia związane z diagnozą kliniczną i nozologiczną osób ze spektrum autyzmu oraz metodyką pracy edukacyjno-terapeutycznej w modelu responsywnym z osobami ze spektrum autyzmu i ich rodzinami.

W ramach OPTIMUM zajmuje się doradztwem dla pracowników Uczelni oraz studentów w zakresie funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu w społeczności akademickiej, w tym pomoc w ustaleniu zakresu racjonalnych adaptacji studiów.

Kontakt: