Cyberbezpieczeństwo

PRAKTYCZNY KURS Z CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z wybranymi problemami w aspekcie ochrony i bezpieczeństwa systemów komputerowych.

Tryb zajęć: zajęcia w trybie zdalnym
Prowadzący: dr Marek Miśkiewicz, Katedra Cyberbezpieczeństwa, Instytutu Informatyki UMCS
Czas trwania: 5 spotkań po 135 min. 
Start: grudzień 2020r.
Zajęcia będą odbywały po g.17.00 lub w weekendy.  Do ustalenia wewnątrz grupy. 
Liczba miejsc: max. 15 osób
Zajęcia będę realizowane według programu CyberSkiller Academy na platformie CyberSkiller.

Udział w kursie jest bezpłatny!

Tematyka kursu została podzielona na trzy części.

Pierwsza dotyczy mechanizmów bezpieczeństwa i ochrony danych w systemach Linux/unix. Tutaj słuchacze będą mieli możliwość sprawdzenia jak w praktyce znajdować istotne informacje służące realizacji celów związanych z bezpieczeństwem, jak wyglądają i czym skutkują potencjalne podatności w systemie oraz jakie są konsekwencji ich wykorzystania. Zapoznają się ponadto z podstawowymi metodami administrowania i zabezpieczania systemu.

Część druga dotyczy zagadnień kryptograficznych. Słuchacze dzięki praktycznym zajęciom poznają podstawowe metody zapewniania poufności i integralności danych poprzez zastosowanie zaawansowanych narzędzi i systemów kryptograficznych. Poznają używane współcześnie algorytmy szyfrujące, funkcje biblioteki OpenSSL, systemu GnuPG.

W części trzeciej uczestnicy kursu będą mieli możliwość zapoznać się z najpowszechniejszymi podatnościami zagrażającymi bezpieczeństwu aplikacji i stron internetowych. Podobnie jaki poprzednio tutaj także dzięki starannie dobranym zadaniom i ćwiczeniom w rzeczywistym środowisku dowiedzą się czym jest np. podatność typu SQL Injection czy XSS i jak im zapobiegać.