CENTRUM ANALIZ I ROZWOJU

Opis

Zadania Centrum:

  • inicjowanie i realizacja prac analitycznych w zakresie rozwoju Uniwersytetu,
  • gromadzenie i analiza danych dotyczących sytuacji Uniwersytetu,
  • opracowywanie wniosków i rekomendacji dla Władz Uniwersytetu,
  • rozpowszechnianie wyników analiz i prac rozwojowych,
  • aktywne uczestnictwo w spotkaniach grup roboczych powołanych w związku realizacją prac rozwojowych na rzecz Uczelni,
  • współpraca z jednostkami ogólnouniwersyteckimi w zakresie realizowanych projektów,
  • utrzymywanie relacji z zewnętrznymi podmiotami oferującymi usługi/rozwiązania wspomagające realizację projektów Centrum,
  • współpraca organizacyjna i informatyczna nad tworzeniem strategii rozwoju UMCS,
  • prowadzenie systemu monitorowania strategii rozwoju UMCS.