Anuario Latinoamericano tom 13/2022: Peru

Zapraszam do lektury artykułów opublikowanych w trzynastym tomie czasopisma „Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales”, wydawanego przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS.

Prezentowany tom ma szczególny charakter, bowiem w całości został poświęcony Republice Peru, która 28 lipca 2021 roku celebrowała dwieście lat niepodległości. Pomysłodawczynią uczczenia tej rocznicy w formie publikacji naukowej, była Pani dr Marta Kania, badaczka regionu Ameryki Łacińskiej i Peru z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która podjęła się koordynacji naukowej przedsięwzięcia, zapraszając do współpracy prof. Oscara Espinosę z Pontificia Universidad Católica del Perú. Autorzy opublikowanych artykułów wnoszą wartościowy wkład w aktualną dyskusję na temat bilansu dwustu lat niepodległości Republiki Peru, kondycji państwa i jego instytucji publicznych, bezpieczeństwa i praw człowieka.


Zapraszając do lektury tomu América Latina: Perú, którego zawartość jest dostępna w językach hiszpańskim i angielskim na stronie internetowej czasopisma Anuario Latinoamericano, informuję, iż do 31 października trwa nabór artykułów do tomu 14/2022, którego wiodącym tematem jest dyplomacja państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów.


Życzę Państwu udanego roku akademickiego 2022/2023.

Redaktor naczelna

Dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. UMCS

żródł: Wydzial Politologii i Dziennikarstwa UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    12 października 2022