Wystawa „Sportowa pamięć Lublina”

Serdecznie zapraszamy na uroczyste otwarcie wystawy „Sportowa pamięć Lublina. Lubelskie afisze i plakaty sportowe”, które odbędzie się 9 października 2014 roku o godz. 15.30 na stadionie Arena Lublin przy ul. Krochmalnej 9 (galeria wschodnia).

Szanowni Państwo!

Sukces sportowy osiąga swą pełnię, jeśli dostrzegać jego skutki poza nim samym. Zakres jego społecznego oddziaływania staje się miarą jego wielkości i trwałości, bo sport potrafi integrować, kształtować wielorakie tożsamości, kreować właściwe postawy, mobilizować i rozbudzać powszechnie akceptowane zachowania. Pozbawiony wartości humanistycznych staje się czystym widowiskiem i błahą rozrywką. Z tego powodu zawsze wymagał i ciągle potrzebuje intelektualnego zaplecza, swego rodzaju „sofistycznego doładowania”. Poszukiwać go można w literaturze i sztuce, wzmacniać filozoficzną zadumą i refleksją o estetyce, a wreszcie wspierać zdobyczami nauki.

Lubelskie Centrum Dokumentacji Historii Sportu (działające przy Instytucie Historii UMCS) od ponad roku podejmuje szereg działań zmierzających do wydobycia i wyeksponowania wspomnianych zadań i funkcji sportu tkwiących w jego barwnej, ale i złożonej przeszłości (historiasportu.umcs.lublin.pl).

Najnowszym przedsięwzięciem LCDHS jest wystawa „Sportowa pamięć Lublina. Lubelskie afisze i plakaty sportowe”. Pokażemy na niej „sztukę ulicy” towarzyszącą rozwojowi Naszego Miasta już od początku XX wieku. Wątpliwa – niekiedy – co do walorów estetycznych, pisana raczej przez małe „s”, stanowi mimo wszystko znakomite résumé historii lubelskiego sportu. Wcale nielakonicznie ilustruje jego istotne cechy, specyfikę i kondycję, manifestuje jego wzloty i upadki, a przede wszystkim siłę związków lokalnego sportu z historią Lublina.

Dyrektor Instytutu Historii UMCS
dr hab. Dariusz Słapek

    Aktualności

    Data dodania
    7 października 2014