Warsztaty aktywizujące w ramach projektu USER

15 kwietnia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej odbyły się pierwsze warsztaty aktywizujące w ramach Lokalnego Planu Działania. Uczestnikami warsztatów byli użytkownicy pięciu lokalizacji, które zostały wybrane do opracowania w ramach projektu „USER – zmiany i konflikty w użytkowaniu przestrzeni publicznych”: Placu Rybnego, Placu Łokietka, Placu Kochanowskiego, Placu Wolności oraz ulicy Zielonej.

Działania w projekcie USER mają na celu przywrócenie placom ich tradycyjnej roli, czyli miejsc spotkań, i stworzenie warunków rozwoju w oparciu o posiadany przez nie potencjał endogeniczny. Ma to nastąpić poprzez zatrzymanie procesu marginalizacji i zwiększenie ich roli w mieście oraz poprawę panujących warunków mieszkaniowych i ekonomicznych. Ma temu służyć zaprowadzenie ładu przestrzennego i zapewnienie wysokiego poziomu estetyki, przywrócenie historycznych i kulturowych wartości oraz pobudzenie aktywności ich mieszkańców i innych użytkowników do działań w przestrzeni publicznej.

W warsztatach uczestniczyli między innymi pracownicy Urzędu Miasta Lublin, członkowie Rady Forum Kultury Przestrzeni, licealiści III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej oraz studenci kierunku Gospodarka Przestrzenna UMCS.

Uczestnicy mieli za zadanie wykonać aranżacje przestrzeni publicznych zgodnie z własnymi preferencjami, pomysłami oraz na podstawie wcześniejszych rekomendacji zawartych w Lokalnym Planie Działania, opracowanym przez Lokalną Grupę Wsparcia projektu USER. Podkładem do pracy były makiety pięciu lokalizacji wykonane przez członków Studenckiego Koła Naukowego Planistów UMCS.

Uczestnicy warsztatów mogli w niekonwencjonalny sposób podzielić się swoimi sugestiami na temat niespełniających swoich funkcji i zaniedbanych miejsc znajdujących się w otoczeniu lubelskiego deptaka. Pracując na makietach kształtowali przestrzeń placów według swoich potrzeb i preferencji. Z warsztatów wyszli bogatsi o nowe doświadczenia i przemyślenia dotyczące otaczającej ich przestrzeni.

Makiety przygotowane przez studentów SKNP UMCS będzie można zobaczyć podczas obchodów Dnia Ziemi na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, 24 kwietnia br.

Organizatorzy warsztatów

    Aktualności

    Data dodania
    22 kwietnia 2015