VII Konkurs XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki - Catch the moment in science

Organizatorzy XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki, który odbędzie się w dniach 18-24 września 2021 roku pod hasłem „Nauka bez granic. Enjoy science!”, serdecznie zapraszają do udziału w siódmym i zarazem ostatnim z cyklu konkursów w ramach całego wydarzenia! Celem konkursu „Catch the moment in science” jest ukazanie wpływu nauki na życie człowieka z uwzględnieniem tego, jak zmieniają się przyzwyczajenia i nawyki w jego codziennym funkcjonowaniu dzięki postępowi technicznemu, który dokonał się na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci.

Konkurs ma za zadanie promowanie znaczenia nauki i odkryć naukowych dla rozwoju gospodarki regionu, kraju i świata oraz poprawy życia mieszkańców, integrację i współpracę społeczności lokalnej ze środowiskiem naukowym i twórczym Lubelszczyzny, rozbudzanie ciekawości poznawczej i rozwijanie zainteresowania nauką wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, ukazywanie w przystępny sposób przydatności wiedzy naukowej w codziennym życiu, zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do odkrywania i czerpania radości płynącej z nauki, upowszechnianie działalności naukowej i twórczej w społeczeństwie, tworzenie więzi społecznych i zachęcenie do uczestnictwa w kulturze, aktywizację społeczną oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych, niepełnosprawnych i obcokrajowców, a także wyrównanie szans edukacyjnych i wspomaganie dialogu międzypokoleniowego, międzykulturowego i międzynarodowego.

Początki nauki sięgają odległych czasów starożytnych. Szukając odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące natury przyrody i sensu życia, człowiek próbował jednocześnie poznać prawdę o otaczającej go rzeczywistości. Powstałe na przestrzeni dziejów odkrycia i wynalazki oddziaływały zarówno na społeczeństwa, jak i życie pojedynczych jednostek. Nauka do dziś kształtuje naszą codzienną egzystencję i wpływa na relacje w rodzinie oraz funkcjonowanie społeczne. Dzięki postępowi technicznemu i nowym technologiom świat wokół nas zmienia się na lepsze. Czy możliwe jest zatrzymanie czasu za pomocą obiektywu aparatu, aby to pokazać?

Zadaniem uczestników konkursu jest ukazanie poprzez fotografię rozwoju nauki, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu postępu technicznego na codzienne funkcjonowanie człowieka. Nawiązujące do tematyki konkursu zdjęcie należy opisać, a następnie przesłać za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie konkursowej.

Uwaga! Dodatkowym atutem przesłanej pracy będzie uchwycenie "tych" momentów w nauce, które udowadniają, że nauka nie ma granic, a odkrywanie jej fascynującego świata daje wiele radości, w nawiązaniu do hasła tegorocznej edycji wydarzenia „Nauka bez granic. Enjoy science!”.

Spośród zgłoszonych prac jury wybierze jednego laureata konkursu. Komisja będzie kierowała się następującymi kryteriami: zgodnością fotografii z zadaniem konkursowym, opisem wykonanego zdjęcia, a także najwyższą wartością pod kątem upowszechniania, promowania oraz popularyzowania nauki i badań naukowych w społeczeństwie.

Na laureata czeka atrakcyjna nagroda rzeczowa o wartości 2000 zł (brutto)!

Konkurs skierowany jest do osób dorosłych (35+) z kraju i za granicą. Zgłoszenia trwają od 30.07 do 12.09.2021 r. Formularz zgłoszeniowy oaz regulamin dostępne są na stronie konkursowej.

Nie czekaj! Uchwyć naukę w kadrze! 

Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.

 

    Aktualności

    Data dodania
    30 lipca 2021