UMCS Bohaterom! Podziękowanie za wsparcie akcji „Rodacy Bohaterom 2022”

W 2009 roku członkowie Stowarzyszenia Odra-Niemen z Wrocławia, zainspirowani spotkaniem z Panią płk Weroniką Sebastianowicz – Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej z Grodna na Białorusi, stworzyli niezwykły program „Rodacy Bohaterom”. W jego ramach zaczęto organizować zbiórki darów dla weteranów pod nazwą „Paczka dla polskiego kombatanta na Kresach”. Z biegiem czasu akcja rozprzestrzeniła się na teren całego kraju, obejmując zakresem pomoc nie tylko polskim kombatantom, ale również nauczycielom, działaczom, seniorom i rodzinom wielodzietnym w Polsce i na Kresach. Wsparcie objęło także renowację miejsc pamięci oraz edukację historyczną.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jako jedyna lubelska uczelnia publiczna corocznie (od 2014 roku) organizuje zbiórki darów dla byłych żołnierzy Armii Krajowej, Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” (WiN) i Narodowych Sił Zbrojnych z Lublina i województwa lubelskiego, a także Polaków mieszkających na Białorusi, Litwie, Łotwie, Mołdawii, Naddniestrzu oraz Ukrainie. Zbiórki odbywają się we współpracy z Lubelskim Oddziałem Stowarzyszenia Odra-Niemen, który od 2016 roku rozpoczął działalność jako jeden z ośmiu oddziałów Stowarzyszenia Odra-Niemen we Wrocławiu.

W tym roku dziewiątą z kolei zbiórkę bożonarodzeniową przeprowadzono w dniach 21 listopada – 16 grudnia br. w Stołówce Akademickiej „Trójka”, a także na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS, Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS, Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS oraz Wydziale Prawa i Administracji UMCS. W jej ramach zebrano łącznie 23 paczki, w tym 14 paczek z artykułami spożywczymi oraz 9 paczek z artykułami chemii gospodarczej. Oprócz darów kombatanci otrzymali listy i kartki z życzeniami świątecznymi od studentów Uczelni, a także przepiękne prace plastyczne i kartki świąteczne wykonane przez dzieci i młodzież z zaprzyjaźnionych przedszkoli i szkół podstawowych.

Zebrane w trakcie akcji dary zostały przekazane 18 i 19 grudnia 2022 roku przez Pana Władysława Maławskiego – prezesa Zarządu Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Odra-Niemen oraz Pana Cyryla Bogdana – studenta Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS, który koordynował akcją „Rodacy Bohaterom” w Lublinie, byłym żołnierzom Armii Krajowej z Lublina i województwa lubelskiego, w tym lubelskiemu środowisku 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, a także Dzieciom Zamojszczyzny z Grabowca. Każda z przygotowanych paczek z darami zebranymi na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie została przyjęta przez potrzebujących z ogromną wdzięcznością i wzruszeniem, które trudno opisać prostymi słowami.

W tym miejscu składam serdeczne podziękowania za wsparcie finansowe Władzom UMCS, dyrekcji oraz pracownikom następujących jednostek: Centrum Badań Naukowych UMCS, Centrum Kadrowo-Płacowego UMCS, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS, Centrum Prawno-Organizacyjnego UMCS, Centrum Promocji UMCS, Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS, Centrum Współpracy Międzynarodowej UMCS, Działu Zamówień Publicznych UMCS, a także Kwestury UMCS.

W zbiórkę na Uczelni zaangażowanych było wielu pracowników UMCS, w szczególności: Pani Magdalena Zawadzka – kierownik Stołówki Akademickiej „Trójka” oraz pracownicy obiektu, koordynatorzy poszczególnych wydziałów Uczelni wraz ze studentami, m.in.: Pani Aleksandra Kukiełka – wiceprzewodnicząca Samorządu Studentów WNOZiGP UMCS, Pani Karolina Idec z Wydziału Prawa i Administracji UMCS, Pan Paweł Paluch – przewodniczący Rady Wydziałowej Samorządu Studentów WMFiI UMCS, Pan Adrian Popiołek – przewodniczący Rady Wydziałowej Samorządu Studentów WFiS UMCS, a także studentki kierunku Pedagogika specjalna (II rok studiów drugiego stopnia) na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS. Dzięki otwartości ich serc i zaangażowaniu udało się zebrać wiele wysokiej jakości artykułów do przygotowywanych paczek spożywczych, które trafiły do większej liczby potrzebujących.

Ogromne podziękowania należą się dyrekcji, nauczycielom, przedszkolakom i uczniom z Przedszkola nr 46 w Lublinie, Niepublicznego Przedszkola „Moje Przedszkole” w Lublinie, Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Lublinie, którzy w ramach zbiórki przygotowali piękne kartki świąteczne z życzeniami dla kombatantów. Wychowanie ku wartościom oraz krzewienie postaw patriotycznych i społecznych wśród dzieci i młodzieży dają nadzieję na przezwyciężenie kryzysu aksjologicznego i lepszą przyszłość dla nich samych.

W tym miejscu pragnę również podziękować Pani Annie Tomali, Pani Karolinie Zielińskiej i Panu Marcinowi Trzymińskiemu – studentom I roku kierunku: Medycyna weterynaryjna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, którzy pomogli w zakupie wybranych produktów spożywczych, a także Pani Barbarze Uljasz z Biura Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS i Pani Małgorzacie Baranowskiej z Centrum Prawno-Organizacyjnego UMCS za nieocenioną pomoc w pakowaniu paczek.

Wreszcie, z całego serca DZIĘKUJĘ całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz wszystkim osobom, które finansowo i rzeczowo wsparły zbiórkę, za to, że rokrocznie od niespełna dziesięciu lat okazujecie przywiązanie i miłość do własnego kraju, a przede wszystkim – szacunek do Bohaterów, którzy niejednokrotnie poświęcili młodość i marzenia w imię niepodległości Ojczyzny.

Liczba weteranów wojennych, którzy czynnie uczestniczyli w II wojnie światowej maleje wraz z upływem kolejnych lat. W naszym mieście i na Lubelszczyźnie zostało ich zaledwie kilkunastu. Ofiarowane dary to nie tylko pomoc rzeczowa, która przywraca uśmiech na ich twarzach i pozwoli spędzić najbliższe święta w spokoju i radości, ale przede wszystkim symbol pamięci i wdzięczności za honor, odwagę i poświęcenie, którymi się wykazali.

Pamięć wobec tych, dzięki którym żyjemy dziś w wolnej Polsce, jest nie tylko przywilejem, ale przede wszystkim – obowiązkiem. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wypełnia go tak, jak należy.

Zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia!

Fot. Maja Koguc z Przedszkola nr 46 w Lublinie
Fot. archiwum prywatne

    Aktualności

    Data dodania
    22 grudnia 2022