UMCS Bohaterom! Podziękowanie za wsparcie akcji „Rodacy Bohaterom 2021”

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej jest jedyną uczelnią w Lublinie, która od 2014 roku cyklicznie przeprowadza zbiórki darów dla Kombatantów w kraju i za granicą, a także organizuje z nimi spotkania. Celem tych spotkań jest krzewienie postaw patriotycznych i zachowań prospołecznych wśród przedstawicieli młodego pokolenia.

Zbiórkę przeprowadzono w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w dniach od 15 listopada do 15 grudnia 2021 roku w ramach akcji „Rodacy Bohaterom”, organizowanej corocznie przez Stowarzyszenie Odra-Niemen z siedzibą we Wrocławiu. W jej ramach zebrano łącznie 25 paczek, w tym 16 paczek spożywczych oraz 9 paczek zawierających chemię gospodarczą i środki ochrony przed COVID-19.

Wraz z darami Kombatanci otrzymali listy, prace plastyczne oraz kartki świąteczne wykonane przez dzieci i młodzież z zaprzyjaźnionych z Uczelnią instytucji. Część darów trafiła już do lubelskich Kombatantów, pozostałe wyruszą niebawem na Litwę.

Dodatkowo, w ramach zbiórki na konto Stowarzyszenia Odra-Niemen wpłynęła kwota 750 zł. Zebrane w trakcie akcji fundusze zostaną przekazane środowiskom kombatanckim na Białorusi.

Szczególne podziękowania za udział w zbiórce kieruję do Władz UMCS, dyrekcji i pracowników Stołówki Akademickiej „Trójka”, Centrum Promocji, Centrum Prawno-Organizacyjnego, Centrum Badań Naukowych, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, Centrum Gospodarowania Nieruchomościami, Kwestury UMCS, a także AZS UMCS – którzy wsparli akcję finansowo i rzeczowo.

W zbiórkę uczelnianą zaangażowały się również Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, Wydział Historii i Archeologii (Koło Naukowe Historyków Studentów UMCS, Koło Metodologiczne Historyków UMCS) oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Dzięki okazanemu wsparciu studentów naszej Alma Mater paczki z darami trafiły do większej liczby potrzebujących.

Na szczególne wyróżnienie zasługują również placówki oświatowe: Przedszkole nr 46 w Lublinie oraz XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora w Lublinie. Przedszkolaki wykazały się niezwykłym zaangażowaniem w tworzeniu przepięknych świątecznych życzeń, ozdób i dekoracji. Licealiści, poza kartkami z życzeniami, zaangażowali się także w zbiórkę rzeczową. Postawy te napawają optymizmem w kontekście przyszłości naszego kraju, jako wielkiej wspólnoty opartej na wartościach chrześcijańskich. Nie bez powodu Jan Zamoyski pisał, że: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”.

W imieniu naszych Bohaterów, z całego serca dziękuję społeczności akademickiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz wszystkim osobom zaangażowanym w tegoroczną zbiórkę.

Dzięki Wam, święta wielu Kombatantów upłyną w spokoju, radości i głębokim przeświadczeniu, że ich poświęcenie nie okazało się daremne. Pamięć wobec tych, dzięki którym żyjemy w niepodległej Polsce, jest nie tylko przywilejem, ale przede wszystkim naszym obowiązkiem wobec obecnych i przyszłych pokoleń.

Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia!

Fot. Maja Koguc z Przedszkola nr 46 w Lublinie

    Aktualności

    Data dodania
    23 grudnia 2021