Rozstrzygnięcie VII konkursu w ramach XVII LFN „Catch the moment in science”

XVII edycja Lubelskiego Festiwalu Nauki odbyła się w dniach 18-24 września 2021 roku w Lublinie pod hasłem „Nauka bez granic. Enjoy science!”. W dniach 30.07-12.09 został przeprowadzony piąty z cyklu konkursów w ramach całego wydarzenia „Let's enjoy my science”.

XVII edycja Lubelskiego Festiwalu Nauki odbyła się w dniach 18-24 września 2021 roku w Lublinie pod hasłem „Nauka bez granic. Enjoy science!”. W dniach 30.07-12.09 został przeprowadzony piąty z cyklu konkursów w ramach całego wydarzenia „Let's enjoy my science”.

Konkurs miał za zadanie promowanie znaczenia nauki i odkryć naukowych dla rozwoju gospodarki regionu, kraju i świata oraz poprawy życia mieszkańców, integrację i współpracę społeczności lokalnej ze środowiskiem naukowym i twórczym Lubelszczyzny, rozbudzanie ciekawości poznawczej i rozwijanie zainteresowania nauką wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, ukazywanie w przystępny sposób przydatności wiedzy naukowej w codziennym życiu, zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do odkrywania i czerpania radości płynącej z nauki, upowszechnianie działalności naukowej i twórczej w społeczeństwie, tworzenie więzi społecznych i zachęcenie do uczestnictwa w kulturze, aktywizację społeczną oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych, niepełnosprawnych i obcokrajowców, a także wyrównanie szans edukacyjnych i wspomaganie dialogu międzypokoleniowego, międzykulturowego i międzynarodowego.

Konkurs skierowany był do osób dorosłych (35+) z kraju i za granicą i miał na celu ukazanie wpływu nauki na życie człowieka z uwzględnieniem tego, jak zmieniają się przyzwyczajenia i nawyki w jego codziennym funkcjonowaniu dzięki postępowi technicznemu, który dokonał się na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Uczestnicy otrzymali zadanie ukazania poprzez fotografię rozwoju nauki, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu postępu technicznego na codzienne funkcjonowanie człowieka.

Laureatem konkursu został Maciej Gęborys z Białej Podlaskiej, który wykonał zdjęcie przedstawiające dziecięcą fascynację kosmosem.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcy, dziękujemy również wszystkim uczestnikom biorącym udział w konkursie.

Zapraszamy do obejrzenia zwycięskiego zdjęcia!

Kliknij na zdjęcie, by je powiększyć.

    Aktualności

    Data dodania
    30 listopada 2021