Rekrutacja do projektu „Senior w teatrze życia codziennego”

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z możliwości uczestnictwa w projekcie „Senior w teatrze życia codziennego” dla osób powyżej 60. roku życia.

Projekt „Senior w teatrze życia codziennego” realizowany jest przez Wydział Humanistyczny UMCS w Lublinie we współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym „Węglin Północny” w Lublinie, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Cel projektu:

Celem projektu jest podniesienie kompetencji komunikacyjnych, informatycznych oraz osobistych u co najmniej 15 osób w wieku 60+ poprzez udział w cyklu zajęć z zakresu wykorzystania Internetu, nauki języka obcego, historii oraz zajęć teatralnych i z zakresu kultury fizycznej realizowanych w ramach III misji uczelni.

Dla kogo?

Projekt skierowany jest do osób z Lublina i powiatu lubelskiego w wieku 60+. Grupa docelowa obejmuje mieszkańców miasta i obszarów wiejskich. W projekcie mogą uczestniczyć zarówno osoby aktywne zawodowo, jak i pozostające poza rynkiem pracy, bez względu na wykształcenie.

Rekrutacja:

Osoby w wieku 60+ chcące wziąć udział w projekcie powinny do 17.05.2019 r. złożyć wypełniony Formularz Zgłoszeniowy (Załącznik 1 do regulaminu rekrutacji) w biurze projektu: Dziekanat Wydziału Humanistycznego UMCS, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a, p. 035.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie projektu: Senior w teatrze życia codziennego (zakładka "Rekrutacja") oraz w załączniku.

Informator projektu »

Zapraszamy!

    Aktualności

    Autor
    Tomasz Kosa
    Data dodania
    13 maja 2019