Language without borders – warsztaty studentów cudzoziemców UMCS w szkołach średnich w Lublinie

28 września oraz 5 października br. odbyły się warsztaty pod hasłem „Language without borders” prowadzone przez studentów zagranicznych UMCS dla uczniów szkół średnich w Lublinie.

Pierwsze spotkanie zostało zorganizowane w Liceum im. Królowej Jadwigi, zaś drugie w Liceum Śródziemnomorskim im. św. Dominika Guzmana. Spotkania polegały na przeprowadzeniu warsztatów językowo-kulturowych przez studentów UMCS pochodzących z Ugandy (Robert Ainebyona), Tanzanii (Paula Fredrick Gwanchele) oraz Kolumbii (Andres Lopera Rico). Zadanie jest koordynowane przez dr Ewelinę Panas – Pełnomocnik Rektora ds. umiędzynarodowienia kształcenia.

Celem spotkań, które będą realizowane przez cały rok akademicki w ramach projektu Welcome to Poland, jest integracja międzykulturowa studentów zagranicznych studiujących na naszym Uniwersytecie ze społecznością miasta i regionu oraz promocja anglojęzycznej oferty kształcenia UMCS wśród uczniów szkół średnich. Spotkania odbywają się w ramach realizacji projektu Welcome to Poland – „UMCS 4 All” finansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Fot. Robert Ainebyona

    Aktualności

    Data dodania
    8 października 2021