Dzień Ziemi 2014 na WNoZiGP - relacja

25 kwietnia 2014 r. Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS już po raz siódmy uroczyście uczcił obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi. Tradycja ta wpisała się już na trwałe w wydziałową działalność, a jej obchody mają na celu zwrócenie uwagi na promocję proekologicznych postaw w społeczeństwie. W tym celu co roku pracownicy i studenci WNoZiGP przygotowują pokazy, prelekcje, wystawy, które mają uświadamiać społeczeństwu, jak ważne w naszym życiu jest środowisko naturalne i jego ochrona.

Honorowy Patronat nad obchodami objęli: JM Rektor UMCS dr hab. S. Michałowski, prof. nadzw., oraz Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman. Obchody Dnia Ziemi oficjalnie otworzył Dziekan WNoZiGP dr hab. Radosław Dobrowolski, prof. nadzw., witając gości specjalnych. Swoją obecnością zaszczycili: JM Rektor UMCS dr hab. S. Michałowski, prof. nadzw., Prorektor UMCS ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. R. Dębicki, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Sławomir Struski, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Beata Sielewicz i jej Zastępca – Jerzy Krzyszycha, Zastępca Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego Tadeusz Grabowski, Przedstawiciel Poleskiego Parku Narodowego adiunkt Marzena Kaczor, Prodziekan Wydziału Artystycznego prof. Mariusz Drzewiecki, Prodziekan WNoZiGP dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. nadzw., Wiceprezes Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego dr hab. Jan Rodzik, a także przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz firm: Orlen Upstream i GIS-EXPERT.

W programie obchodów znalazły się tradycyjne prelekcje, wykłady, warsztaty, gry terenowe, konkursy z nagrodami, a także punkty specjalne: 1) pokaz filmu „Ekspedycja Wisła”, sponsorowany przez Fundację Marka Kamińskiego; 2) wykład „Soil erosion in Antrophocene – czyli jak psujemy glebę?”, światowej sławy geomorfologa prof. Jeana Poesena (doktora honoris causa UMCS); 3) prelekcja „Moje podróżowanie” Ryszarda Czajkowskiego – redaktora programów podróżniczych TVP; 4) interaktywne stoisko firmy Orlen Upstream, w którego obrębie odbyła się budowa EKO-MIASTA i pokaz eko-mody.

Tak szczególne obchody Dnia Ziemi nie mogłyby się odbyć bez wsparcia licznych instytucji regionu lubelskiego. Głównym sponsorem tegorocznego Dnia Ziemi była firma Orlen Upstream Sp. z o.o., a sponsorami wspierającymi – lubelska firma GIS-EXPERT Sp. z o.o. oraz Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Partnerami Dnia Ziemi byli: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja Marka Kamińskiego, Poleski Park Narodowy, Roztoczański Park Narodowy, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie, Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Lublinie, lubelska firma Kartpol, a także wydawnictwa książkowe: OPERON i OMNIBUS. Patronat medialny obchodów sprawowali: Oddział Lubelski Telewizji Polskiej, Akademickie Radio Centrum, Radio Lublin oraz Lubelska Redakcja Gazety Wyborczej.

W obchodach Międzynarodowego Dnia Ziemi wzięło udział ponad 500 osób – dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całego województwa lubelskiego.

Wszystkim prowadzącym pracownikom, doktorantom i studentom WNoZiGP, Sponsorom, Partnerom oraz Uczestnikom i Sympatykom Dnia Ziemi Organizatorzy składają wyrazy wdzięczności za okazaną współpracę, współorganizację i uczestnictwo w obchodach.

Koordynatorzy Dnia Ziemi 2014
dr Anna Godlewska
dr Grzegorz Gajek

Fot. Robert Frączek

    Aktualności