Debata: Reklama w historycznej przestrzeni miasta

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Studenckiej Debaty Gospodarka przestrzenna w teorii i praktyce, odbywające się pod hasłem REKLAMA W HISTORYCZNEJ PRZESTRZENI MIASTA.

Zakład Polityki Przestrzennej i Planowania UMCS
Studenci II roku kierunku Gospodarka Przestrzenna
Studenckie Koło Naukowe Planistów

zapraszają na kolejne spotkanie
w ramach Studenckiej Debaty

Gospodarka przestrzenna w teorii i praktyce

odbywające się pod hasłem

Reklama w historycznej przestrzeni miasta

Celem spotkania będzie uświadomienie problemu umieszczania reklam w historycznej
przestrzeni miasta oraz przedstawienie zasad lokalizacji i form prezentacji reklam.

Gośćmi specjalnymi debaty będą:
dr Hubert Mącik - Miejski Konserwator Zabytków
mgr Marek Stasiak - główny specjalista w Biurze MKZ.

Debata odbędzie się 3 marca 2014 r. w godz. 17.00-20.00
w Auli im. E. Romera na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS przy al. Kraśnickiej 2cd.
Do podjęcia wspólnej dyskusji zapraszamy studentów lubelskich uczelni oraz wszystkich
zainteresowanych wymianą opinii na temat ulokowania i sposobu przedstawienia reklam na obszarach historycznych miasta.

W imieniu organizatorów:

dr Dagmara Kociuba
Zakład Polityki Przestrzennej i Planowania

Katarzyna Wiśniewska
Starościna II roku Gospodarki Przestrzennej

Debatę swoim patronatem objęli:
JM Rektor UMCS dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzw.
Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
dr hab. Radosław Dobrowolski, prof. nadzw.

Patronat medialny
Akademickie Radio Centrum UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    28 lutego 2014