Debata: Przestrzeń dla ludzi

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Studenckiej Debaty Gospodarka przestrzenna w teorii i praktyce, odbywające się pod hasłem PRZESTRZEŃ DLA LUDZI.

Gościem specjalnym debaty będzie mgr Marcin Skrzypek z Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN, współautor Strategii Rozwoju Lublina 2020, animator kultury przestrzeni.

Debata odbędzie się 13 stycznia 2014 r. w godz. 17.00-20.00 w Auli im. E. Romera na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS przy al. Kraśnickiej 2cd.

Debata rozpoczyna kampanię edukacyjną na rzecz „miasta dla ludzi” według filozofii planowania słynnego duńskiego urbanisty Jana Gehla. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Jego Ekscelencja Steen Hommel, Ambasador Królestwa Danii w Polsce.

Do podjęcia wspólnej dyskusji zapraszamy szerokie grono osób zainteresowanych wymianą opinii na temat przyszłości przestrzeni polskich miast oraz chcących współpracować na rzecz realizacji wspólnego celu, jakim jest „Lublin – miasto dla ludzi”.

W imieniu organizatorów:

dr Dagmara Kociuba
Zakład Polityki Przestrzennej i Planowania

Katarzyna Wiśniewska
Starościna II roku Gospodarki Przestrzennej

Debata odbywa się pod patronatem:
JM Rektora UMCS dr. hab. Stanisława Michałowskiego, prof. nadzw.
Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
dr. hab. Radosława Dobrowolskiego, prof. nadzw.

Patronat medialny:
Akademickie Radio Centrum UMCS

    Aktualności