Debata: Plan miejscowy bez tajemnic

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Studenckiej Debaty Gospodarka przestrzenna w teorii i praktyce, odbywające się pod hasłem PLAN MIEJSCOWY BEZ TAJEMNIC.

Zakład Polityki Przestrzennej i Planowania UMCS
Studenci II roku kierunku Gospodarka Przestrzenna
Studenckie Koło Naukowe Planistów

zapraszają na kolejne spotkanie
w ramach Studenckiej Debaty

Gospodarka przestrzenna w teorii i praktyce

odbywające się pod hasłem

Plan miejscowy bez tajemnic


Celem spotkania będzie dyskusja nad ustaleniami Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla wybranych fragmentów Lublina.

Gośćmi specjalnymi debaty będą pracownicy Wydziału Planowania Urzędu Miasta Lublin, którzy zaprezentują przebieg procedur formalno-prawnych wraz z zakresem prac merytorycznych nad opracowaniem MPZP dla cz. VI A - Bronowice - rej. ul. Łęczyńskiej oraz opracowaniem zmian MPZP dla cz. I (zach.) zajezdnia MPK.

Debata odbędzie się 17 lutego 2014 r. w godz. 17.00-20.00 w Auli im. E. Romera na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS przy al. Kraśnickiej 2cd.

Do podjęcia wspólnej dyskusji zapraszamy studentów lubelskich uczelni oraz wszystkich zainteresowanych wymianą opinii na temat procesu tworzenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla Lublina oraz ich merytorycznej zawartości.

W imieniu organizatorów:

dr Dagmara Kociuba
Zakład Polityki Przestrzennej i Planowania

Katarzyna Wiśniewska
Starościna II roku Gospodarki Przestrzennej

Debatę swoim patronatem objęli:
JM Rektor UMCS dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzw.
Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
dr hab. Radosław Dobrowolski, prof. nadzw.

Patronat medialny
Akademickie Radio Centrum UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    14 lutego 2014