Certyfikaty językowe online!

Od listopada 2020 CNiCJO UMCS jest Akredytowanym Centrum Rejestracyjnym Egzaminów LanguageCert uprawnionym do udostępniania egzaminów LTE oraz LanguageCert International ESOL. Oferujemy egzaminy w trybie online z nadzorem w czasie rzeczywistym.

Egzaminy LanguageCert w wersji zdawanej z domu - zapytaj o voucher! (film z napisami PL)

https://www.youtube.com/watch?v=yc87g1qgqOU

Zobacz online proctoring, czyli jak można zdobyć Certyfikat, nie wychodząc z domu:

https://www.youtube.com/watch?v=E-YBTMH5RZo

LanguageCert International ESOL oraz LTE bazują na wiedzy i wartości intelektualnej kwalifikacji językowych City & Guilds, które zostały przejęte przez LanguageCert w roku 2015 i przeszły surową weryfikację oraz aktualizację zawartości oraz pytań testowych.

Sposób administracji egzaminów został także udoskonalony, aby sprostać oczekiwaniom wymagającego rynku. Kwalifikacje językowe LanguageCert International ESOL są oficjalnie zarejestrowane przez organizację Ofqual, brytyjską organizację rządową która skupia i kataloguje oficjalne i uznane systemy oceny kompetencji z całego świata.

Certyfikaty LanguageCert zostały oficjalnie uznane przez ministerstwa i rządy niektórych krajów, np. Nowej Zelandii, Czech, Grecji, Węgier, Włoch, Rumunii, Hiszpanii.

W Polsce egzaminy LanguageCert są przeprowadzane w wielu projektach które otrzymały dofinansowanie z Unii Europejskiej i na wielu uczelniach.

Egzaminy LanguageCert to uznane na całym świecie certyfikaty oficjalnie potwierdzające kompetencje językowe zdających w skali przyjętej przez Radę Europy (CEFR) na każdym z 6 poziomów zaawansowania językowego: A1, A2, B1, B2, C1 oraz C2. Wszystkie aktualne informacje o egzaminach na stronie:

https://www.languagecert.org/en/language-exams/english

Poniższa tabela pokazuje egzaminy LanguageCert dostępne dla kandydatów w naszym Centrum.

Opis obrazka: Po lewej stronie infografiki - LanguageCert International ESOL (English for Speakers of Other Languages) - egzaminy z języka angielskiego na sześciu dostępnych poziomach. W środkowej części tabeli – egzaminy LTE (Language Test of English), których wyniki w skali 0–100 punktów przekładają się jeden z sześciu poziomów CEFR; osoby mniej zaawansowane mogą wybrać LTE A1-B1. Po stronie prawej – dwa egzaminy ESOL dla najmłodszych kandydatów, rozpoczynających naukę języka angielskiego.

Egzaminy LanguageCert IESOL

kod promocyjny UMCS IESOL: 15FDB2

Kontekst egzaminu: język ogólny/akademicki
Poziomy egzaminu: wszystkie 6 poziomów wg CEFR - kandydat wybiera poziom, który chce zaliczyć
Moduły egzaminu: LRW + S (Listening, Reading, Writing) + (Speaking), oddzielne egzaminy, oddzielne Certyfikaty na każdym poziomie
Formaty egzaminu: online (poziomy B1, B2, C1 oraz C2), test wyboru oraz pisanie i mówienie (opcjonalnie)
Czas trwania egzaminu: 80-160 minut zależnie od poziomu, część Speaking: 6-20 minut zależnie od poziomu
Ważność certyfikatu: bezterminowo

Więcej informacji o egzaminach LanguageCert IESOL »

Egzamin LanguageCert LTE

kod promocyjny UMCS LTE: C2E044

Test of English (LTE) to najbardziej nowoczesny i praktyczny certyfikat językowy na świecie. Najnowsze technologie oraz koncentracja organizacji LanguageCert na wygodzie kandydata i szacunku dla jego czasu pozwalają przeprowadzić egzamin w domu Zdającego, z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa i integralności oraz wiarygodności egzaminu.

Kontekst egzaminu: angielski w biznesie, zawodowy, język środowiska pracy
Poziomu egzaminu: egzamin diagnostyczny, mierzy wszystkie poziomy zaawansowania od A1 do C2 wg CEFR
Moduły egzaminu: A1-C2 oraz A1-B1, Listening + Reading
Formaty egzaminu: online (moduł A1-C2) - egzamin adaptywny, test wyboru
Czas trwania egzaminu: 60-120 minut zależnie od wybranego modułu
Ważność certyfikatu: bezterminowo

Więcej informacji o egzaminie LanguageCert LTE »

Egzaminy LanguageCert – SELT w procedurze wizowej w Wielkiej Brytanii

W chwili obecnej egzaminy SELT można zdawać w ośrodku komputerowym Prometric w Warszawie.

Dla osób ubiegających się o wizę na zamieszkanie, pracę lub naukę w Wielkiej Brytanii, od roku 2021 konieczne będzie udowodnienie znajomości języka angielskiego poprzez zdanie egzaminu SELT (Secure English Language Test). LanguageCert oferuje egzaminy SELT zatwierdzone przez brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dla UKVI (wizy brytyjskie i imigracja) na całym świecie, obejmujące wymagania dotyczące każdego rodzaju wizy.

Wyniki egzaminów LanguageCert SELT przekładają się na Common European Framework of Reference for Languages ​​(CEFR), a egzaminy obejmują poziomy od A1 do C2. W zależności od rodzaju wizy kandydaci zostaną poproszeni o zdanie egzaminu z dwóch umiejętności (mówienie i słuchanie) lub czterech umiejętności (czytanie, słuchanie, pisanie i mówienie).

Egzaminy LanguageCert International ESOL SELT obejmują:

  • LanguageCert International ESOL SELT (mówienie i słuchanie) - zestaw dwóch egzaminów językowych, dostępny na poziomach A1, A2, B1 wg CEFR.
  • LanguageCert International ESOL SELT (słuchanie, czytanie, pisanie, mówienie) - zestaw egzaminów językowych akceptowany do wiz na pracę i studia, dostępny na następujących poziomach CEFR: B1, B2, C1, C2.
  • Słuchanie, czytanie, pisanie (komponent pisemny) i mówienie (komponent mówiony) mogą być zdawane niezależnie od siebie, dla wygody kandydatów, o ile są one wykonywane w odstępie nie większym niż 14 dni.

    Aktualności

    Data dodania
    17 grudnia 2020