LubMAN UMCS - Partner Uniwersytetu Dziecięcego

Z radością informujemy Państwa, że LubMAN UMCS jest stałym partnerem Uniwersytetu Dziecięcego. Wielokrotnie wspierał podejmowane przez nas inicjatywy. Bardzo dziękujemy Panu Dyrektorowi mgr. inż. Wojciechowi Widelskiemu za dotychczasową pomoc, okazaną nam życzliwość i liczymy na dalszą równie owocną współpracę.

LubMAN UMCS jest wydzieloną organizacyjnie jednostkę Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zadaniem jednostki jest świadczenie usług teleinformatycznych na rzecz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pozostałych wyższych uczelni Lublina i instytucji naukowo-badawczych, jak również instytucji oświatowych.

Strona internetowa LubMAN

 

    Aktualności

    Data dodania
    1 grudnia 2016