Dofinansowanie dla pracowników UMCS

Informujemy, że udział dzieci pracowników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w zajęciach Uniwersytetu Dziecięcego UMCS będzie dofinansowany.

Progi dochodowe na 1 członka rodziny oraz procent dofinansowania, zatwierdzone przez Rektora UMCS w porozumieniu z Komisją Socjalną Związków Zawodowych UMCS, wynoszą:

  • do 2500,00 zł – 50% opłaty rocznej,
  • do 3000,00 zł – 30% opłaty rocznej,
  • od 3000,01 zł – 10% opłaty rocznej.

O sposobie i terminie ubiegania się o dofinansowanie będziemy Państwa informowali w październiku.

Równocześnie przypominamy, że stale trwa rekrutacja na zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego UMCS.

Organizatorzy Uniwersytetu Dziecięcego
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

    Aktualności

    Data dodania
    23 września 2014