Szkolenie: Obszary wsparcia dydaktycznego studenta z niepełnosprawnością wzroku ze szczególnym uwzględnieniem sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej

Zapraszamy nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych UMCS na szkolenie: Obszary wsparcia dydaktycznego studenta z niepełnosprawnością wzroku ze szczególnym uwzględnieniem sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej

Termin: 23 czerwca 2022 r., godz. 12.00-14.15

Czas: 3 godziny dydaktyczne

Miejsce: Sala szkoleniowa w DS. Babilon – I piętro.

Liczba uczestników: 12 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Zapisy: Rejestracja na warsztat odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy i jest otwarta do 22.06.2022 r.

Prowadząca szkolenie: dr Dorota Chimicz - doradca ds. optymalizacji warunków kształcenia studenta w zakresie funkcjonowania wzrokowego – OPTIMUM UMCS

Adiunkt w Katedrze Psychopedagogiki Specjalnej i Socjopedagogiki Specjalnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie, tyflopedagog, oligofrenopedagog, nauczyciel akademicki, doświadczony terapeuta i nauczyciel dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, tutor szkolny. Autor cyklu warsztatów przybliżających zagadnienia dotyczące niepełnosprawności wzrokowej uczniom ogólnodostępnych szkół podstawowych i średnich pt. „W świecie osób niewidomych i słabowidzących” oraz szkolenia dla kadry akademickiej pt. „Obszary wsparcia dydaktycznego studenta z niepełnosprawnością wzroku”.

Zainteresowania naukowe Pani dr Doroty Chimicz oscylują wokół psychopedagogicznych i socjopedagogicznych aspektów uwarunkowań, organizacji, przebiegu i efektywności edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami w edukacji włączającej, koncepcji projektowania uniwersalnego dla edukacji oraz wykorzystania technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w edukacji włączającej.

Obszar prowadzonych zajęć dydaktycznych prowadzonych przez dr Dorotę Chimicz obejmuje zagadnienia związane z diagnozą, usprawnianiem i funkcjonowaniem wzrokowym oraz orientacją i poruszaniem się w przestrzeni osób z  zaburzeniami widzenia. W ramach OPTIMUM może doradzać pracownikom Uczelni oraz studentom.

    Aktualności

    Data dodania
    13 czerwca 2022