Nowy termin! Szkolenie "Jak dostosować proces kształcenia dla studenta ze spektrum autyzmu? Od rekrutacji po zaliczenie"

Z powodu problemów technicznych, szkolenie zostało przesunięte na 15 czerwca, godz. 13.00-15.15. W związku z tym zapisy dla nowych uczestników są nadal otwarte. Osoby, które zapisały się wcześniej, nie muszą ponownie przesyłać formularza.

Zapraszamy nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych UMCS na szkolenie: Jak dostosować proces kształcenia dla studenta ze spektrum autyzmu? Od rekrutacji po zaliczenie

Termin: 15 czerwca 2022 r.  godz. 13.00-15.15

Czas: 3 godziny dydaktyczne

Miejsce: Wirtualny Kampus UMCS

Celem szkolenia będzie dostarczenie wiedzy na temat potrzeb studentów ze spektrum autyzmu oraz możliwych dostosowań w cyklu kształcenia. W czasie spotkania na podstawie studium przypadku będziemy wypracowywać możliwe rozwiązania dogodne dla studentów ze spektrum autyzmu i akceptowalne dla nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych.

Uczestnicy warsztatu udoskonalą swoje umiejętności planowania i organizacji kształcenia dla studenta ze spektrum autyzmu.

Liczba uczestników: 20 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Zapisy: Rejestracja na warsztat odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy i jest otwarta do 14.06.2022 r. do godziny 13:00. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji szkolenia zostaną przekazane drogą mailową w dniu 14.06.2022 r.

Prowadzący szkolenie: dr hab. Anna Prokopiak

Doradca ds. optymalizacji warunków kształcenia studenta ze spektrum autyzmu – OPTIMUM UMCS ; adiunkt ze stopniem dr hab. w Katedrze Psychopedagogiki Specjalnej i Socjopedagogiki Specjalnej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, nauczyciel akademicki, oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany, certyfikowany terapeuta metody ESDM, STAT, SACS, ADOS; współfundator i prezes zarządu Fundacji Alpha w Lublinie zajmującej się diagnozą, terapią i wsparciem środowiska osób ze spektrum autyzmu, autor cyklu szkoleń dla kadry akademickiej z zakresu projektowania uniwersalnego i dostosowania procesu edukacyjnego dla studentów ze spektrum autyzmu.

    Aktualności

    Data dodania
    8 czerwca 2022