Rekrutacja uzupełniająca dla studentów/ek Wydziału FiS

Serdecznie zapraszamy studentów/tki Wydziału Filozofii i Socjologii do wzięcia udziału w II edycji szkoleń realizowanych w ramach projektu „Uniwersalność +”.

W szkoleniach z tematyki uniwersalności mogą wziąć udział studenci/tki II roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach:

  1. Socjologia
  2. Zarządzanie w Politykach Publicznych
  3. Kreatywność społeczna 

REKRUTACJA TRWA DO WYCZERPANIA LIMITU MIEJSC.

W ramach projektu oferujemy zajęcia i wykłady z zakresu projektowania uniwersalnego, spotkania z przedstawicielami wybranych grup osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym i cyfrowym (os. poruszająca się na wózku, os. niewidoma lub słabowidząca, os. starsza, kobieta w ciąży) oraz zajęcia praktyczne.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie

 

Wypełnione formularze zgłoszeniowe (najlepiej podpisany skan lub zdjęcie) należy przesłać na adres mailowy: uniwersalnosc@poczta.umcs.lublin.pl najpóźniej do dnia 01.08.2022 r.

    Aktualności

    Data dodania
    16 czerwca 2022