Samorzecznictwo (self-adwokatura) - panel dla pracowników

Spotkanie odbędzie się 24.05.2022 r. (wtorek) w godz. 12:00-15:00 na platformie MS Teams.

Poruszymy zagadnienia:

 • co to jest samorzecznictwo
 • o self-adwokaturze, czyli występowaniu we własnym imieniu przez osoby z niepełnosprawnościami
 • wzmocnienie roli samorzecznictwa w środowisku spektrum autyzmu
 • skuteczne samorzecznictwo - strategie działania
 • wspieranie studentów z niepełnosprawnościami w działaniach samorzeczniczych

Eksperci uczestniczący w panelu:

Wioleta Jóźwiak - absolwentka Zarządzanie Kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim, obecnie koordynatorka ds. Dostępności Muzeum Historii Żydów Polskich, Członkini Zarządu Fundacji Akacja, liderka dostępności w Sieci Liderów i Liderek Dostępności. Od ponad 10 lat podejmuje działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Uczestniczka 10 edycji programu Women’s Institute on Leadership and Disability (WILD) realizowanego przez Mobility International USA. Współpracowała m.in. z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego, była członkinią zespołu monitoringowego w projekcie „Administracja centralna na rzecz Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami”, którego celem było zwiększenie zdolności 51 instytucji administracji rządowej na poziomie centralnym do wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Współpracowała także przy realizacji projektów związanych z podnoszeniem świadomości o prawach osób z niepełnosprawnościami: „Pełnosprawny Wyborca” i „TEAD – Tourism Enviroiment Accessibility For Disability”.

Krzysztof Wostal - magister pedagogiki o specjalności: Aktywizacja i Rozwój Wspólnot Lokalnych, specjalista ds. dostępności. Obecnie jest inspektorem, Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych w Fundacji Transgresja oraz nauczyciel tyflopedagogiki. Powadzi indywidualne i grupowe szkolenia z zakresu: alternatywnych metod komunikacji z osobami niepełnosprawnymi, obsługi klienta z niepełnosprawnością, komputerowe dla osób z niepełnosprawnością i inne dla różnych instytucji i organizacji. Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych, Koordynator Dostępności w Urzędzie Miasta Mysłowice. W latach 2017-2019 był członkiem zespołu monitorująco-weryfikującego stopień wdrożenia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Śląskie bez barier. Członek Wojewódzkiej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w województwie śląskim, członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Kibiców Niepełnosprawnych GKS-u Katowice, członek Rady Fundatorów Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących – jeden z inicjatorów jej powstania.

Marcin Biela - absolwent studiów z zakresu administracji na UMCS, zatrudniony na umowę o pracę w Fundacji Alpha związanej z osobami ze spektrum autyzmu, obecnie student pedagogiki specjalnej.

Moderator panelu:

dr hab. Anna Prokopiak - adiunkt ze stopniem naukowym dr hab. w Katedrze Psychopedagogiki Specjalnej i Socjopedagogiki Specjalnej, Instytutu Pedagogiki. Aktualna tematyka badawcza to: badania przesiewowe w kierunku trudności komunikacyjnych i społecznych dzieci do drugiego roku życia, potencjał rozwojowy osób ze spektrum autyzmu, wsparcie środowiska wychowawczego osób ze spektrum autyzmu, autonomia osób z niepełnosprawnością.


Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy.

Po dokonaniu zgłoszenia zostanie przesłany link do spotkania.

Panel realizowany jest w ramach projektu „Dostępny UMCS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego we współpracy z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego UMCS.


Kontakt:

p. Anna Jędrzejewska - koordynatorka projektu
Biuro Projektu – Dom Studencki „Ikar”,
ul. Czwartaków 15, pok. 8, 20-045 Lublin
telefon: +48 81 537 58 61
e-mail: anna.jedrzejewska@mail.umcs.pl

  Aktualności

  Data dodania
  23 maja 2022