Filmy

W ramach projektu stworzono serię 10 filmów edukacyjno - informacyjnych dot. ważnych z punktu widzenia kwestii studiowania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych w aspekcie niepełnosprawności, m.in. przedstawienie najważniejszych dostosowań dla osób z niepełnosprawnością oraz działalności Zespołu ds. Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością. Filmy zostały przetłumaczone na język migowy oraz udostępnione z napisami w języku polskim, angielskim i ukraińskim oraz z audiodeskrypcją.

Jeśli chcesz poznać możliwości dot. studiowania osób ze szczególnymi potrzebami oraz jaki jest zakres wsparcia udzielanego przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego i Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych "Alter Idem", obejrzyj koniecznie poniższe filmy: 

Mapa wsparcia na UMCS

O ukrytych chorobach somatycznych

Śladami osoby niepełnosprawnej ruchowo

Osoba pełnosprawna, czy niepełnosprawna, czy ze szczególnymi potrzebami

Nie widzę, ale mogę Cię dostrzec

Nie słyszę, ale mogę z Tobą porozmawiać

Świat oczami studenta ze spektrum autyzmu

Filmy powstały w ramach współpracy z firmą Paweł Popko Rollingstream.tv w ramach projektu „Dostępny UMCS" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.