Publikacje i przewodniki

Publikacja "Savoir vivre w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami"
 Przewodnik dla kadry dydaktycznej "Kryzys dydaktyczny - co dalej?"
 

Przewodnik dla asystenta studenta/doktoranta z niepełnosprawnością w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej

 

BROSZURA STRATEGIA ODPOWIEDZIALNOSCI SPOŁECZNEJ UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOSCIAMI 

Świadomie i odpowiedzialnie – edukacja w róznorodnosci  - streszczenie

 

BROSZURA STRATEGIA UNIWERSALNEGO PROJEKTOWANIA NA UNIWERSYTECIE MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ - streszczenie