Samorzecznictwo (self-adwokatura) osób z niepełnosprawnościami

Termin zgłoszeń minął