Konkurs Języka Niemieckiego „Nicht WortWörtlich”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół
Nauczyciele i Uczniowie Języka Niemieckiego

Już po raz czwarty Katedra Germanistyki UMCS w Lublinie zaprasza wszystkie osoby uczące się języka niemieckiego do wzięcia udziału w Konkursie Języka Niemieckiego Nicht WortWörtlich”.

Podobnie jak w latach ubiegłych celem konkursu jest zachęcenie uczniów do kreatywnego i twórczego podejścia do nauki języka niemieckiego poprzez włączenie do pracy z materiałem językowym szeregu innych elementów, takich jak muzyka, dźwięk, obraz, teatr, poezja czy współczesne technologie.

Zgodnie z tytułem - „Nicht WortWörtlich” - uczestnicy konkursu zaproszeni są do możliwie pomysłowego i niekoniecznie dosłownego podjęcia tematyki zawartej w zaproponowanym przez organizatorów słowie przewodnim.

W obliczu tak wyjątkowego dla nas, polskich germanistów, wydarzenia, jakim było przyznanie przez Akademię Szwedzką literackich Nagród Nobla Oldze Tokarczuk oraz Peterowi Handkemu, nawet przez chwilę nie mieliśmy wątpliwości, że hasłem tegorocznej edycji konkursu będzie słowo „Buch”. Mamy nadzieję, że zainspiruje ono Państwa uczniów do poważnych lub żartobliwych, dosłownych lub metaforycznych, lecz na pewno twórczych rozważań nad znaczeniem literatury we współczesnym świecie. Uczestnikom konkursu pozostawiamy całkowitą dowolność w doborze formy. Jedynym warunkiem zakwalifikowania projektu do konkursu jest wykorzystanie w nim języka niemieckiego.  

Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Dziekana Wydziału Humanistycznego UMCS oraz instytucje nas wspierające: DAAD i Instytut Goethego. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają zaświadczenia, dyplomy pamiątkowe oraz drobne upominki.

Szczegóły dotyczące organizacji i przebiegu konkursu zawarte są w regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma.
W przypadku zainteresowania udziałem w konkursie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia (załącznik nr 2) i odesłania go faksem (nr 81-537-57-87), drogą mailową (katarzyna.tymoszuk@umcs.pl) lub pocztą tradycyjną na adres:

Instytut Neofilologii UMCS
Katedra Germanistyki
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

                      z dopiskiem:   „Nicht WortWörtlich”

Termin nadsyłania zgłoszeń: 7.02.2020
Termin potwierdzenia udziału w konkursie ze strony Instytutu: 14.02.2020
Termin prezentacji konkursowych: 27.03.2020

Serdecznie zapraszamy!

Z wyrazami szacunku

dr Katarzyna Tymoszuk
koordynator konkursu

 

 

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    2 marca 2020