Dla kandydatów

Witamy wszystkich zainteresowanych studiami na germanistyce!

Trwa rekrutacja na studia prowadzone w Katedrze Germanistyki UMCS. Oferowane są studia 1  i 2 stopnia (stacjonarne). Opis kierunków i specjalności oraz ogólne zasady rekrutacji podane są na stronie UMCS pod adresem https://irk.umcs.lublin.pl/

Na kierunku germanistyka na studiach 1 stopnia (licencjackich) oferowane są dwie specjalności: język niemiecki w biznesie oraz specjalność nauczycielska. Szczegółowy opis kierunku, terminarz rekrutacji oraz zasady kwalifikacji podane są pod adresem https://irk.umcs.lublin.pl/katalog.php?op=info&id=HUL_FGE_S1&kategoria= 
Na studiach 2 stopnia (magisterskich) oferowana jest specjalność nauczycielska oraz specjalność: specjalistyczny język niemiecki. Opis kierunku, terminarz rekrutacji oraz zasady kwalifikacji podane są pod adresem
https://irk.umcs.lublin.pl/katalog.php?op=info&id=HUL_FGE_S2&kategoria=

Tutaj znaleźć można bliższe informacje dotyczące oferty dla kandydatów na studia na kierunku Germanistyka.

Zapraszamy wszystkich chętnych do studiowania na w/w kierunkach!