Adres:
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A,
20-031 Lublin (Nowa Humanistyka, V piętro)

Kontakt w sekretariacie Instytutu Neofilologii:
mgr Maria Frąckiewicz
pok. 415 (Nowa Humanistyka, IV piętro)
plac M. Curie-Skłodowskiej 4A,
20-031 Lublin
tel. (+48) 81-537-26-64
e-mail: maria.frackiewicz@poczta.umcs.lublin.pl