Informacje ogólne

Adres:
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

Sekretariat:
mgr Maria Frąckiewicz 
pok. 415 (Nowa Humanistyka)
20-031 Lublin 
tel. (+48) 81-537-26-64
e-mail: roserom@poczta.umcs.lublin.pl

Kierownik Katedry:
prof. Janusz Golec 
pok. 515 (Nowa Humanistyka)
tel.: 81-537-26-17
e-mail: janusz.golec@poczta.umcs.lublin.pl

Organy i funkcje:

▪ Zespół programowy 
dr Ireneusz Chomiuk (przewodnicz.), dr Beata Kasperowicz-Stążka, dr Anna Pastuszka

▪ Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia:
prof. Hans-Jörg Schwenk, dr Beata Kasperowicz-Stążka, dr Ireneusz Chomiuk

▪ Koordynator d/s kierunku studiów: dr Beata Kasperowicz-Stążka

▪ Przedstawiciel ds. Promocji:
dr Katarzyna Tymoszuk 

▪ Koordynator ds. Programu Erasmus
dr Konrad Łyjak

▪ Koordynator ds. współpracy ze szkołami:
dr Jolanta Sękowska

▪ Redaktor strony internetowej:
dr Andrzej Materna

▪ Redaktor konta Facebook:
dr Katarzyna Tymoszuk

 


Opiekunowie poszczególnych lat studiów (rok akad. 2019/2020):

I rok lic.: dr Ireneusz Chomiuk
II rok lic.: dr Andrzej Materna
III rok lic.: dr Konrad Łyjak
I rok SUM: dr Jolanta Sękowska
II rok SUM: dr Beata Kasperowicz-Stążka