Biblioteka pokaże swoje zasoby. Zapraszamy na wystawę

Zapraszamy na kolejne wydarzenie w ramach trwających obchodów 75-lecia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 8 maja 2019 r. o godz. 12:00 w holu gmachu Biblioteki Głównej UMCS odbędzie się jubileuszowa wystawa pt. „Nie tylko książka naukowa! Bogactwo i rozwój zasobów Biblioteki Głównej w okresie 75 lat działalności Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej”.

fot. Bartosz Proll

Biblioteka zaprezentuje bogate zasoby zgromadzone w okresie 75 lat funkcjonowania UMCS. Na wystawie przedstawione będą zarówno zbiory naukowe, jak i popularne - nietypowe w swojej formie edytorskiej, zaskakujące kompozycją graficzną czy wydawniczą w zakresie samego nośnika treści.

Zasoby Biblioteki to nie tylko słowo pisane w postaci książek czy czasopism, stanowiących najliczniejszy zrąb majątku bibliotecznego. Przybliżymy również nasze zbiory ikonograficzne i muzyczne wraz z obszerną fonoteką. Zaprezentujemy cenne zbiory kartograficzne, których podstawą był prywatny księgozbiór profesora UMCS Franciszka Uchorczaka, nabyty przez Bibliotekę w 1977 r. Na wystawie będzie można zobaczyć zbiory dokumentów życia społecznego, których scalenie w większe zespoły nadaje im znaczenie bogatego dokumentu źródłowego.

Zapraszamy!

    Aktualności

    Data dodania
    30 kwietnia 2019