Program obchodów

 1. Piknik Pracowników i Absolwentów UMCS w Ogrodzie Botanicznym (14.09.2019)
 2. Doktorat honoris causa dla prof. Pierre’a Joliot (24.10.2019)
 3. Koncert chóru akademickiego dla mieszkańców Lublina i zaproszonych gości w Filharmonii Lubelskiej (1.06.2019)
 4. Cykl artykułów w "Dzienniku Wschodnim" oraz w "Wiadomościach Uniwersyteckich" (+ specjalny numer na inaugurację roku akademickiego 2019/2020), reaktywacja miesięcznika "Konfrontacje Studenckie"
 5. Program grantowy dla organizacji studenckich na przygotowanie wydarzeń w szkołach ponadgimnazjalnych – nawiązujących do historii Uniwersytetu
 6. Zasadzenie drzewa 75-lecia UMCS w Ogrodzie Botanicznym (14.09.2019)
 7. Pamiątki okolicznościowe
 8. Cykl reportaży na 75-lecie UMCS w kooperacji z TVP3 Lublin
 9. Współpraca z Uniwersytetem Dziecięcym: Dzień Dziecka dla dzieci pracowników i studentów UD UMCS w Ogrodzie Botanicznym (1.06.2019), wykład "urodzinowy" UMCS (19.10.2019), piknik naukowy oraz urodzinowy bal choinkowy (7.12.2019)
 10. Wystawy realizowane przez Muzeum UMCS, "Chatkę Żaka" (Twarze UMCS) oraz Bibliotekę Główną UMCS 
 11. Uchwała Senatu w sprawie nadania Kampusowi Zachodniemu imienia Unii Lubelskiej
 12. Logotyp z okazji 75-lecia UMCS