Kalendarium

 • 23.10.1944  Powołanie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. UMCS składa się z czterech Wydziałów
 • 14.01.1945 Pierwsza uroczysta inauguracja roku akademickiego: 5 wydziałów - Lekarski, Rolniczy, Weterynaryjny, Przyrodniczy i Farmaceutyczny; 980 studentów, 104 pracowników nauki
 • 12.09.1949  Powołanie Wydziału Prawa
 • 1 .01. 1950 Największy na UMCS Wydział Lekarski wraz z Wydziałem Farmaceutycznym odchodzą z Uczelni zapoczątkowując funkcjonowanie Akademii Medycznej w Lublinie
 • Listopad 1950 Nadanie pierwszego doktoratu honoris causa UMCS Irenie Joliot-Curie i Fryderykowi Joliot-Curie
 • 1952 Powołanie Wydziału Humanistycznego (12.08.1952), Wydział Matematyczno-Przyrodniczy podzielił się na dwa Wydziały: Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Biologii i Nauk o Ziemi (1.01.1952)
 • 1.09.1955 Przeniesienie z UMCS trzech wydziałów: Rolnego, Weterynaryjnego i Zootechnicznego do Wyższej Szkoły Rolniczej
 • 23.10.1964 Uroczyste odsłonięcie pomnika Marii Curie-Skłodowskiej
 • 1965 „Chatka Żaka” zaczęła oficjalnie pełnić funkcję Akademickiego Centrum Kultury
 • 15.02.1965 Powstanie Wydziału Ekonomicznego
 • 16.11.1972 Powołanie Wydziału Pedagogiki i Psychologii
 • 1978/1979 Budowa Rektoratu oraz Wydziału Ekonomicznego
 • 1.02.1989 Instytut Wychowania Artystycznego rozpoczął działalność na prawach samodzielnego Wydziału
 • 20.01.1993 Przekształcenie Instytutu Nauk Politycznych w Wydział Politologii
 • 2011 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi podzielił się na Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydział Biologii i Biotechnologii
 • 21.06.2013 Uruchomienie Wydziału Zamiejscowego w Puławach
 • 2015 Ukończenie budowy ECOTECH-COMPLEX UMCS
 • 10-13.11.2017 Wizyta wnuków Patronki UMCS - prof. Hélène Langevin-Joliot i prof. Pierre Joliot - z okazji 150. rocznicy urodzin Marii Curie-Skłodowskiej
 • 23.10.2018 UMCS obecnie: 12 Wydziałów, ponad 21 tys. studentów, ponad 240 tys. absolwentów, 67 obiektów o łącznej powierzchni ponad 208 tys. m²