O Uniwersytecie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie to największa uczelnia publiczna po wschodniej stronie Wisły. Jesteśmy instytucją głęboko zakorzenioną w regionie, gdzie od 75 lat pełnimy funkcję kulturotwórczą i opiniotwórczą oraz wnosimy istotny wkład w budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Do chwili obecnej naszą Alma Mater ukończyło ponad 242 tys. absolwentów.

Wszechstronna oferta edukacyjna oraz bogate doświadczenie stanowią nasze atuty. UMCS prowadzi kształcenie na 11 Wydziałach w Lublinie oraz Wydziale Zamiejscowym w Puławach, na 80 kierunkach studiów oraz blisko 250 specjalnościach. Co roku proponujemy kandydatom nowe ścieżki kształcenia oraz ulepszamy dostępną już ofertę za pomocą unikalnych i praktycznych specjalizacji. Obecnie funkcjonuje na UMCS niemal 150 kół naukowych i organizacji ogólnouczelnianych, które skupiają aktywnych, organizujących ciekawe inicjatywy, młodych ludzi. Na naszej Alma Mater od ponad 5 lat prężnie działa również Uniwersytet Dziecięcy; patronujemy także Uniwersytetom III Wieku w Lublinie, Puławach, Końskowoli i Bieczy.

Wzrasta potencjał naukowo-badawczy UMCS. Dysponujemy nowoczesnymi laboratoriami i pracowniami, a także inwestujemy w infrastrukturę oraz modernizację już istniejących obiektów. Otworzyliśmy m.in. Instytut Informatyki, Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych na Wydziale Chemii czy Inkubator Medialno-Artystyczny. Wraz z czterema jednostkami badawczo-naukowymi powołaliśmy do życia Centrum Analityczno-Programowe dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku ECOTECH-COMPLEX, zaopatrzone w innowacyjne laboratoria i sprzęt na wysokim poziomie, wśród nich znajduje się jedyny w tej części Europy wysokopolowy rezonans magnetyczny.

UMCS utrzymuje także aktywne kontakty z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Ważnym wydarzeniem w 2017 roku było powołanie Polsko-Chińskiego Centrum Badawczego Green Pharmaceuticals (zielonej farmacji). Jest to pierwsza tego typu polsko-chińska instytucja naukowo-badawcza. Współpracujemy również z wieloma instytucjami, władzami samorządowymi i przedsiębiorcami oraz partnerami zagranicznymi z krajów Unii Europejskiej, jak również Ukrainy czy Chin.

W 2017 roku UMCS otrzymał Logo HR Excellence in Research przyznawane przez Komisję Europejską. Potwierdza ono, że stwarzamy naukowcom jak najlepsze warunki pracy oraz zapewniamy przejrzyste zasady rekrutacji i odpowiednią przestrzeń do rozwoju nauki, zgodnie z europejskimi standardami. Dotychczas Uczelnia zdobyła także wiele znaczących tytułów i wyróżnień, takich jak: „Uczelnia Liderów”, „Aurea Praxis”, „Dobra Uczelnia – Dobra Praca”. UMCS jest także laureatem konkursu „Najbardziej innowacyjna i kreatywna uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”. Zgodnie z raportem „Studenci zagraniczni w Polsce 2017” Fundacji Edukacyjnej Perspektywy nasz Uniwersytet znalazł się na 1. miejscu w Polsce w kategorii „umiędzynarodowienie uniwersytetów”, osiągając tym samym najwyższy współczynnik umiędzynarodowienia – 6,72%. Obecnie w UMCS-ie studiuje ok. 1700 studentów zagranicznych.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej spośród innych uczelni, nie tylko w regionie, ale i w Polsce, wyróżnia unikatowy, zlokalizowany w centrum miasta kampus studencki, na który składają się: budynki dydaktyczne, kluby, obiekty sportowe oraz kulturalne. Możemy poszczycić się 9 akademikami, w których oferujemy ponad 2500 miejsc o wysokim standardzie i dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Studenckie życie kulturalne toczy się wokół Akademickiego Centrum Kultury Chatka Żaka oraz Inkubatora Medialno-Artystycznego. Funkcjonują tam nowatorskie media uniwersyteckie o charakterze informacyjnym oraz edukacyjnym: Akademickie Radio Centrum oraz Telewizja Akademicka TV UMCS.

Do dyspozycji studentów pozostaje również Centrum Kultury Fizycznej wyposażone w basen o standardach międzynarodowych, a już wkrótce na kampusie zachodnim powstanie innowacyjne Akademickie Centrum Sportowe. Studenci mogą uczestniczyć w zajęciach ponad 35 sekcji sportowych, prowadzonych przez Klub Uczelniany AZS UMCS. Ponadto w AZS UMCS działa 10 sekcji wyczynowych, zaś sam Klub liczy ponad 1300 członków. Koszykarki Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin od lat z powodzeniem występują w ekstraklasie koszykówki kobiet w Polsce - Basket Lidze Kobiet. W dodatku AZS UMCS Lublin to jeden z najlepszych klubów w kraju w takich dyscyplinach jak lekkoatletyka czy pływanie. Zawodnikami Klubu są m.in. Malwina Kopron - brązowa medalistka Mistrzostw Świata w rzucie młotem oraz złota medalistka Uniwersjady w Tajpej, Paulina Guba - Mistrzyni Europy w pchnięciu kulą, a także Konrad Czerniak i Jan Świtkowski - brązowi medaliści Mistrzostw Europy w pływaniu.

Autor zdjęć: Bartosz Proll