Podpisanie umowy na nowy system rekrutacyjny UMCS

7 listopada 2018 r. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zawarł umowę na wykonanie nowego systemu rekrutacyjnego z firmą PCG Academia.

Nowy system umożliwi atrakcyjną prezentację oferty edukacyjnej oraz pełną elektroniczną obsługę procesu rekrutacji na studia, kursy, egzaminy i inne formy kształcenia prowadzone przez UMCS. Zostanie zaprojektowany zgodnie z zasadami projektowania zorientowanego na użytkownika. Będzie również dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (standard WCAG 2.0) oraz użytkowników urządzeń mobilnych (standard RWD).

Świadczone za pomocą systemu usługi elektroniczne będą odznaczały się wysokim poziomem dojrzałości (przynajmniej tzw. poziom transakcyjny), dostępności oraz intuicyjności. Przełoży się to między innymi na zmniejszenie liczby błędów popełnianych przez kandydatów, redukcję dokumentacji papierowej oraz na uproszczenie, skrócenie i zmniejszenie kosztów procesu rekrutacji.

    Aktualności

    Data dodania
    7 listopada 2018