Rekrutacja na III edycję Podyplomowego Studium Legislacji

Szanowni Państwo,

gorąco zachęcamy do zapisywania się na III edycję Podyplomowego Studium Legislacji. Zajęcia rozpoczną się w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.

Rejestracja na Podyplomowe Studium Legislacji będzie prowadzona do dnia 5 marca 2021 r.

W roku akademickim 2020/2021 (semestr letni) kształcenie na Podyplomowym Studium Legislacji będzie prowadzone w formule zdalnej (online) z możliwością realizacji studiów w formule stacjonarnej po ustaniu obostrzeń związanych z sytuacją epidemiczną. Organizator studiów zastrzega, że forma prowadzenia zajęć w semestrze zimowym 2021/2022 będzie uzależniona od aktualnej sytuacji epidemicznej oraz dopuszcza możliwość realizacji zajęć w formule stacjonarnej.

Podyplomowe Studium Legislacji to dwusemestralne studia podyplomowe prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Studia skierowane są do absolwentów studiów: I i II stopnia lub 5-letnich jednolitych magisterskich, zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy i pozyskaniem nowych, praktycznych umiejętności sporządzania i opiniowania projektów aktów prawnych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.studiumlegislacji.umcs.pl

Zapraszamy!

    Aktualności

    Data dodania
    25 lutego 2021