"Actual Issues of Functioning of the Media Sphere: Publishing and Media Communications" - konferencja międzynarodowa

Katedra Komunikacji Medialnej Ukraińskiej Akademii Drukarstwa we Lwowie oraz Katedra Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej INoKSiM UMCS w Lublinie, serdecznie zapraszają na międzynarodową konferencję naukową i praktyczną nt. «Actual Issues of Functioning of the Media Sphere: Publishing and Media Communications». Wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej w dniach 12-13 czerwca 2023 roku.

Zdjęcie: Katedra Komunikacji Medialnej Ukraińskiej Akademii Drukarstwa we Lwowie

To już 7. spotkanie naukowe organizowane w ramach cyklicznych konferencji, odbywających się we Lwowie pod hasłem CZYTANIA TYKTORA. Po raz pierwszy w tej edycji, dzięki zacieśnianiu międzynarodowej współpracy instytucjonalnej, współorganizatorem wydarzenia jest KIBiEM z naszej Alma Mater.


Lwowskie konferencje honorują działalność Iwana Tyktora (1896 – 1982), wybitnego ukraińskiego wydawcy, założyciela koncernu medialnego „Prasa Ukraińska” (1923 – 1939), którego doświadczenie – biznesowe podejście do publikowania, połączone z wysokimi  pobudkami społecznymi i afirmacją narodowych ideałów – może i powinno stać się drogowskazem dla współczesnych wydawców.

Szczególnym akcentem tegorocznej konferencji jest uczczenie jubileuszu 70. urodzin Profesor Nadiji Zelinskiej – cenionej badaczki historii i teorii ruchu wydawniczego i edytorstwa, specjalistki w dziedzinie tworzenia i wydawania literatury naukowej, jednej z najaktywniejszych krzewicielek „współczesnej Tyktoriany”.

Podczas czerwcowej konferencji przewidziano cztery sesje tematyczne:

  1. (Nie)patrzenie w przeszłość: ukraiński ruch wydawniczy w kontekście światowym.
  2. W drodze do sukcesu: teoretyczne i praktyczne zagadnienia sfery medialnej.
  3. Publikowanie „na muszce”: konfrontacja z zagrożeniami i ochrona tożsamości.
  4. „Niewidzialna sztuka”: rola edytorstwa w dobie twórczości masowej.

Językami roboczymi konferencji są: ukraiński, polski i angielski.

Aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić do dnia 20 kwietnia br. formularz rejestracyjny, dostępny pod linkiem: https://cutt.ly/Z4iFSlB.

Organizatorzy przewidują publikację artykułów pokonferencyjnych w języku angielskim w specjalnym numerze czasopisma naukowego „Printing and Publishing” http://pvs.uad.lviv.ua/en, specjalizującego się w problematyce nauk technicznych i komunikacji społecznej. Czasopismo jest indeksowane w międzynarodowych bazach: Index Copernicus, ResearchBib, Google Scholar i innych.

Więcej szczegółów w załączonym zaproszeniu oraz na stronie konferencji: http://mk.uad.lviv.ua/tyktor-readings

Załączniki

źródło: Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    31 marca 2023