„Nauka dla edukacji - Centrum Transferu Wiedzy Psychologicznej w UMCS"

Pracownicy Instytutu Psychologii uzyskali dofinansowanie na realizację projektu pt. „Nauka dla edukacji - Centrum Transferu Wiedzy Psychologicznej w UMCS".

Projekt ma na celu upowszechnienie wyników badań naukowych polskich (w tym realizowanych w UMCS) i międzynarodowych prowadzonych w obrębie psychologii edukacji wśród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkołach podstawowych. Stworzona w ramach projektu strona www Centrum Transferu Wiedzy Psychologicznej będzie dostarczać praktykom edukacji branżowej artykuły oraz materiały metodyczne pokazujące w jaki sposób wykorzystywać najnowsze rezultaty prac naukowców do podnoszenia jakości pracy z uczniami.

Projekt został opracowany przez dra Tomasza Knopika i prof. Grażynę Krasowicz-Kupis.

źródło: Wydział Psychologii i Pedagogiki UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    24 stycznia 2022