„Kształtowanie ładu gospodarczego w kontekście aktualnych wyzwań i zagrożeń. Dylematy prawne” - ogólnopolska konferencja naukowa

Mając na uwadze okoliczność, że współczesna gospodarka rynkowa, ujmowana w szerokiej normatywnej perspektywie, uwikłana jest w różnego rodzaju zjawiska niewystępujące w przeszłości w takim natężeniu jak obecnie, które spowodowane zostały nie tylko zmianami cywilizacyjnymi oraz postępem technicznym, ale także różnymi problemami z natury wykraczającymi poza ekonomiczne aspekty działalności gospodarczej, chociaż nie bez wpływu na nie, jak pandemie, wojny w najbliższym otoczeniu, kryzys ekologiczny, niedoskonałość prawa, jego dysfunkcjonalność oraz inne zjawiska o znaczeniu lokalnym, regionalnym i globalnym, postanowiliśmy zorganizować konferencję nt. „Kształtowanie ładu gospodarczego w kontekście aktualnych wyzwań i zagrożeń. Dylematy prawne”. Mamy nadzieję, że referaty wygłoszone na konferencji pozwolą w różnych aspektach dokonać identyfikacji najważniejszych problemów z tym związanych oraz zrozumieć istotę dzisiejszych wyzwań i zagrożeń w tej materii, w tym także związanych z niedoskonałością prawa, a czasem jego dysfunkcjonalnością i różnymi zjawiskami patologicznymi, pamiętając o tym, że różne sfery publicznego prawa gospodarczego wzajemnie na siebie oddziałują, tworząc system naczyń połączonych. Być może, przynajmniej w części uda nam się odpowiedzieć na pytanie dokąd idziemy i dokąd chcielibyśmy dojść.

Załączniki

źródło: Wydział Prawa i Administracji UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    25 listopada 2022