Zamawianie materiałów reklamowych

Jednostki UMCS, które chcą zamówić materiały reklamowe, powiny przygotować pismo adresowane do Sekcji Magazyn UMCS, z podaniem nazwy jednostki zamawiającej, źródła finansowania (np. MPK, ZFIN) oraz nazwy i ilości zamawianych materiałów. Pismo obowiązkowo musi zawierać podpis i pieczątkę dysponenta środków.

Zamówienie należy złożyć w Sekcji Magazyn UMCS:
ul. Radziszewskiego 17, 20-031 Lublin
wejście od ul. Langiewicza (na wprost Przychodni Akademickiej)
poniedziałek-piątek, godz. 8:00 - 14:00
tel. +48 (81) 537 58 22 (prosić Magazyn)