Terminy posiedzeń Senatu UMCS

PLANOWANE TERMINY
POSIEDZEŃ SENATU UMCS
W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017


2016
28 WRZEŚNIA
23 LISTOPADA
21 GRUDNIA

2017
25 STYCZNIA
22 LUTEGO
29 MARCA
26 KWIETNIA
31 MAJA
28  CZERWCA

    Autor
    Anna Adamczyk